Dnes je pátek 14.08.2020 svátek má Alan
Mapa webu Tisk stránky

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny

w-kostel-sv-anny.jpgZajímavý pohled skýtá návštěvníkům Huštěnovic novogotická stavba kostela sv. Anny, která je náročnou historizující architekturou tvořící výraznou dominantu uprostřed historické zástavby obce. Chrám byl postaven v letech 1873-1877 jako náhrada za kapli sv. Anny z roku 1828, v níž se konaly bohoslužby jednou ročně a kterou po jeho  stavbě zbourali. Kapli předcházela zvonice z josefínské doby. Před jejím vznikem byly údajně na stejném místě vykopány základy ke stavbě kostela, ale k realizaci z neznámých důvodů nikdy nedošlo. Avšak myšlenka vystavět v Huštěnovicích vlastní kostel byla neustále velmi živá a zakrátko se stala naléhavou, jelikož nepřetržitá docházka věřících na bohoslužby do Starého Města a Uherského Hradiště byla neudržitelná. V roce 1872 se obecní výbor za souhlasu veškerého obyvatelsva rozhodl chrám postavit. K tomuto účelu byl ihned zvolen zvláštní kostelní výbor, ve kterém figurovali Jindřich Erazim Vitásek, františkán z Uherského Hradiště a čestný občan Huštěnovic, Petr Habáň, František Varmuža, Antonín Kašpárek, Hynek Adamčík a Antonín Veselý. Stavba byla svěřena hradišťskému staviteli Schaniakovi. Dne 26. 7. 1873 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a zároveň i k jeho posvěcení P. Františkem Michalským z Uherského Hradiště.vánoční chrám

K slavnostnímu vysvěcení kostela sv. Anny v Huštěnovicích došlo 26. července 1877.

Pro své umělecké a architektonické kvality byl kostel sv. Anny
v roce 1995 prohlášen za kulturní památku.

 

 

Fara

budova fary

 V roce 1908 byla postavena přízemní budova fary a teprve až 30. července 1910 byla zřízena prozatimní duchovní správa /expozitura Farního úřadu v Uherském Hradišti/. Expozitou byl ustanoven P. Jakub Hudeček. V roce 1915 byl kostel připsán římsko-katolické církvi a tím byla odstraněna překážka zřízení samostatné duchovní správy a fara byla udělena P. Jakubovi Hudečkovi. V roce 1987 byla provedena oprava fasády a byl zničen letopis v čele fary. V roce 2008 byla vyměněna střešní krytina.

Hřbitov

hřbitovní brána   Místní hřbitov byl založen 22. června 1884 nákladem 700 zl. Tehdejší ohradu provedl stavitel Josef Šaňák z Uherského Hradiště. Hřbitov byl několikrát rozšiřován.
Budova márnice  z roku 1949 byla několikrát opravovaná. V roce 2006 byly opraveny chodníky a provedena nová výsadba zeleně, v roce 2008 byla vyměněna střešní krytina, v roce 2011 byla provedena oprava hlavní brány.
V roce 1987 byl založen urnový háj a v roce 2011 rozšířen o dalších 20 míst.


Pro občany

Kontakt

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice
Telefon: 572 585 135
Fax: 572 585 136
E-mail: hustenovice@hustenovice.cz
Více

Rezervace Huštěnovice Víceúčelové hřiště Huštěnovice

Nadcházející akce

Kalendář akcí

Počasí

Počasí online

Facebook