Dnes je středa 08.04.2020 svátek má Ema
Mapa webu Tisk stránky

Navigace

Hlášení rozhlasu

Zpravodaj

Zpravodaj Huštěnovice

Anketa

Hlasování pro víceúčelové sportoviště v soutěži Má vlast cestami proměn. Bližší údaje na FB obce
Celkový počet hlasů:1333

Odkazy

Základní škola a mateřská škola HuštěnoviceKnihovna HuštěnoviceMuzeum HuštěnoviceFarnost HuštěnoviceBufet Na HřištiVodovod BabickoCzechpoitKudy z nudyUherské HradištěMěřící bod na Baťově kanáleZlínský krajPortál veřejné zprávy

Knihovna


evidenční číslo:   1051/2002  

knihovnice:  Irena Hlavačková
telefon: 777 970 310

http://www.knihovnahustenovice.webk.cz/

výpůjční doba
pondělí   15.00  -  18.00 hod. (mimo školních prázdnin)

Veřejná internetová stanice - zdarma
Pondělí   15.00 - 18.00 hod.

Půjčování knih a časopisů pro dospělé i děti zdarma
K dispozici knihy z meziknihovního výpůjčního fondu okresní knihovny
Kniha do domu - služba pro starší občany zdarma

 

  1-knihovna.jpg 2-knihovna.jpg

Stav knihovního fondu                                  4490 knih
       - z toho naučná literatura                          
892 publikací 

     Registrováno                                                      25 čtenářů
    - z toho do 15 let                                       
8 čtenářů
     - návštěvníci celkem                                
173 čtenářů 

   Výpůjčky celkem                                    613 svazků
  - naučná literatura dospělým                     
108 svazků
  - krásná literatura dospělým                      
235 svazků
  - naučná literatura dětem                           
59 svazků
   - krásná literatura dětem                            211 svazků

     V lednu 1921 byla zřízena Obecní lidová knihovna v Huštěnovicích dle zákona o zřizování obecních knihoven  ze dne 22. 7. 1919. Členy knihovní rady byli: Antonín Reska - řídící učitel, P. Jakub Hudeček - místní farář, František Varmuža - obuvník, Leopold Kryška - železniční zřízenec. Předsedou byl Antonín Reska, jednatelem Páter Jakub Hudeček, pokladníkem František Varmuža.
     Současně s knihovní radou zahájila činnost čtenářská komise dle téhož zákona. Členy této komise byli Hynek Varmuža, Oldřich Tauber /místo něj později zvolen Jan Korvas/ a Antonín Reska. Předsedou byl Hynek Varmuža, jednatelem Antonín Reska. Činnost čtenářské komise směřovala k pořádání naučných přednášek a divadelních představení.
     Koncem roku 1924 knihovna měla 180 svazků knih, většinou zábavních. Mimo to byla v obci sloučená knihovna Čtenářského spolku a Orla, knihovna Čtenářského spolku Svornost a knihovna farní.
     V roce 1948 bylo jen 23 čtenářů, knihovníkem byl Stanislav Šiška, před ním se staral o knihovnu Jan Říha. Knihovna byla umístěna ve třídě národní školy. V roce 1953 měla knihovna 618 svazků, 65 čtenářů.
     V roce 1960 bylo půjčeno celkem 4 370 knih při 170 čtenářích. Lidová knihovna vlastnila 1 353 svazků knih, které byly rozděleny:spisy klasiků 32, společensko-politická 50, přírodovědecká 24, zemědělská 31, technická 9, jiná naučná 480, krásná literatura 599, pro mládež 128.
     Zásluhou knihovníka Františka Palánka byla naše knihovna řazena jako první v okrese. V knihovnické práci pokračovala Anna Lesová, Emilie Jamborová, Zdeňka Čaníková, Marie Hoferková a dnes Irena Hlavačková.

Plán činnosti a fotografie hledejte na oficielních stránkách knihovny.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Pro občany

Kontakt

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice
Telefon: 572 585 135
Fax: 572 585 136
E-mail: hustenovice@hustenovice.cz
Více

Rezervace Huštěnovice Víceúčelové hřiště Huštěnovice

Nadcházející akce

Kalendář akcí

Počasí

Počasí online

Facebook